Motorola devices

search icon
Motorola DROID4
1
Motorola DROID MAXX 2
2
Motorola Droid Maxx 2 (XT1565)
2
Motorola DROID RAZR M (DROID RAZR M)
1
Motorola DROID RAZR M (RAZR M)
2
Motorola DROID Turbo (XT1254)
2
Motorola Droid Turbo (DROID Turbo)
2
Motorola Droid Turbo 2 (XT1585)
2
Motorola GM1917 (GM1917)
1
Motorola Lenovo K10 (moto e(6) plus)
2
Motorola Lenovo K10 (Lenovo K10)
2
Motorola Lenovo K10 (moto e(6s))
2
Motorola Lenovo K11 (moto e6s)
2
Motorola Lenovo K11 Power (moto g(8) power lite)
2
Motorola Lenovo K11 Power (Lenovo K11 Power)
2
Motorola Lenovo K12 (Lenovo K12)
2
Motorola Lenovo K12 (moto e(7) power)
2
Motorola Lenovo K12 (moto e(7))
2
Motorola Lenovo K12 Pro
2
Motorola Lenovo K13 (moto e(7i) power)
3
Motorola Lenovo K13 (Lenovo K13)
3
Motorola Lenovo K13 Note (moto g(20))
6
Motorola Lenovo K14 (moto e20)
3
Motorola Lenovo K14 Note (motorola)
2
Motorola Lenovo K14 Note (moto g31(w))
1
Motorola Lenovo XT2081-4
2
Motorola Moto C (XT1757)
1
Motorola Moto C (Moto C)
2
Motorola Moto C (Moto C)
2
Motorola Moto C Plus (Moto C Plus)
2
Motorola Moto C Plus (Moto C Plus)
2
Motorola Moto C Plus (Moto G Plus)
1
Motorola Moto C Plus (XT1721)
1
Motorola Moto C Plus (Motorola XT1721)
1
Motorola Moto C Plus (Moto C Plus)
2
Motorola Moto C Plus (Moto C Plus)
2
Motorola Moto C Plus (Moto C Plus)
2
Motorola moto e (moto e)
3
Motorola moto e (moto e (XT2052DL))
2
Motorola Moto E (1st Gen) (Moto E)
1
Motorola Moto E (2nd gen)
1
Motorola Moto E (2nd Gen) (Moto E)
2
Motorola Moto E (4) (XT1765)
1
Motorola Moto E (4) (Moto E (4))
2
Motorola Moto E (4) (Moto E (4))
2
Motorola Moto E (4) (Moto E (4))
2
Motorola Moto E (4) (Moto E (4))
2
Motorola Moto E (4) (Moto E (4))
2
Motorola Moto E (4) Plus
2
Motorola Moto E (5) (moto g⁶ play)
1
Motorola Moto E (5) (moto e5)
2
Motorola moto e(5) cruise (moto e5 cruise)
2
Motorola moto e(5) cruise (moto e5 play)
2
Motorola Moto E (5) Play (moto e5 play)
2
Motorola Moto E (5) Play (Moto E)
2
Motorola moto e(5) plus
2
Motorola moto e(6i)
4
Motorola Moto E3 Power (Moto E3 Power)
2
Motorola Moto E3 Power (XT1706)
2
Motorola Moto E3 Power (Moto E³ POWER)
2
Motorola Moto E3 Power (E3 POWER)
2
Motorola Moto E4
1
Motorola moto e5 (moto e5 (XT1920DL))
2
Motorola moto e5 (Moto E)
2
Motorola moto e5 (moto e5)
2
Motorola moto e5 go
2
Motorola moto e5 play
2
Motorola moto e5 play
2
Motorola moto e5 plus (XT1924-9)
1
Motorola moto e5 plus (XT1924-1)
1
Motorola moto e5 plus (XT1924-5)
2
Motorola moto e5 plus (moto e5 plus)
2
Motorola moto e5 plus (moto e5 plus)
2
Motorola moto e5 plus (moto e5 supra)
2
Motorola moto e5 plus (XT1924-4)
2
Motorola moto e6 (moto e6 (XT2005DL))
2
Motorola moto e6 (moto e6)
2
Motorola moto e6 play
2
Motorola moto e30
4
Motorola moto edge X30
2
Motorola Moto E Dual SIM (2nd gen)
1
Motorola Moto E LTE
2
Motorola Moto E with 4G LTE (2nd Gen) (MotoE2(4G-LTE))
2
Motorola Moto E with 4G LTE (2nd Gen) (MotoE2(4G-LTE))
2
Motorola Moto G (1st Gen) (Moto G)
2
Motorola Moto G (1st Gen) (Moto G)
2
Motorola Moto G (2nd Gen) (Moto G 2014)
2
Motorola Moto G (2nd gen) (XT1069)
2
Motorola Moto G (2nd Gen) (Moto G 2014)
1
Motorola Moto G (2nd gen) (XT1063)
2
Motorola Moto G (2nd gen) (XT1064)
2
Motorola Moto G (2nd gen) (XT1068)
2
Motorola Moto G (2nd Gen) (Moto G 2014)
2
Motorola Moto G (3rd Gen) (MotoG3)
2
Motorola Moto G (3rd Gen) (MotoG3)
2
Motorola Moto G (3rd Gen) (MotoG3)
2
Motorola Moto G (3rd Gen) (MotoG3)
2
Motorola Moto G (3rd Gen) (Samsung Galaxy M31)
1
Motorola Moto G (3rd Gen) (MotoG3)
2
Motorola Moto G(4) (lineage_athene)
1
Motorola Moto G(4) (Moto G4 Plus)
2
Motorola Moto G(4) (Moto G4)
2
Motorola Moto G(4) (Moto G (4))
2
Motorola Moto G(4) (Moto G (4))
2
Motorola Moto G(4) Plus (Moto G4 Plus)
2
Motorola Moto G(4) Plus (Moto G (4))
2
Motorola Moto G (5) (GM1917)
2
Motorola Moto G (5) (Moto G5 (XT1672))
2
Motorola Moto G (5) (Moto G5 (XT1671))
1
Motorola Moto G (5) (XT1670)
2
Motorola Moto G (5) (XT1671)
2
Motorola Moto G (5) (XT1672-DS)
1
Motorola Moto G (5) (Moto G (5))
2
Motorola Moto G (5) (Moto G5)
2
Motorola Moto G (5) (Moto G5 (XT1670))
2
Motorola Moto G (5) (MotoG(5))
1
Motorola Moto G (5) (Cedric)
1
Motorola Moto G (5) Plus
2
Motorola Moto G (5S) (Moto G5S (XT1790))
1
Motorola Moto G (5S) (Moto G (5S))
2
Motorola Moto G (5S) (Moto G (5S))
2
Motorola Moto G (5S) (moto g5s)
2
Motorola Moto G (5S) (Moto G5S (XT1795))
2
Motorola Moto G (5S) (Moto G5S (XT1792))
2
Motorola Moto G (5S) (Moto G5S (XT1791))
1
Motorola Moto G (5S) (Moto G5S (XT1799-2))
1
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus (XT1801))
2
Motorola Moto G (5S) Plus (ASUS_X00QD)
1
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus (XT1800))
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus (XT1803))
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus (XT1804))
2
Motorola Moto G (5S) Plus (XT1801)
1
Motorola Moto G (5S) Plus (XT1802)
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus (XT1806))
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G5S Plus)
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus)
2
Motorola Moto G (5S) Plus (sanders)
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus (XT1802))
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus)
2
Motorola Moto G (5S) Plus (Moto G (5S) Plus)
2
Motorola moto g(6) (XT1925-5)
2
Motorola moto g(6) (moto g(6) (XT1925DL))
2
Motorola moto g(6) (moto g(6))
2
Motorola moto g(6) (XT1925-6)
3
Motorola moto g(6) (XT1925-3)
3
Motorola moto g(6) (XT1925-1)
3
Motorola moto g(6) (XT1925-2)
3
Motorola moto g(6) (Moto G6)
3
Motorola moto g(6) (moto g(6))
2
Motorola moto g(6) play (moto g⁶ play)
2
Motorola moto g(6) play (moto g(6) forge)
2
Motorola moto g(6) play (moto g(6) play)
2
Motorola moto g(6) play (moto g6 play)
2
Motorola moto g(6) play (moto g(6) play)
2
Motorola moto g(6) play (moto g(6) play)
2
Motorola moto g(6) plus (moto g(6))
2
Motorola moto g(6) plus (moto g(6) plus)
2
Motorola moto g(6) plus (moto g(6) plus)
2
Motorola moto g(6) plus (moto g(6) plus)
2
Motorola moto g(6) plus (Moto G6 Plus)
3
Motorola moto g(7) (moto g(7))
2
Motorola moto g(7) (moto g(7))
3
Motorola moto g(7) optimo (XT1952DL) (moto g(7) play)
2
Motorola moto g(7) optimo (XT1952DL) (moto g(7) play (XT1952DL))
2
Motorola moto g(7) optimo (XT1952DL) (moto g(7) optimo (XT1952DL))
2
Motorola moto g(7) optimo (XT1952DL) (REVVLRY)
2
Motorola moto g(7) optimo maxx(XT1955DL) (moto g(7) optimo maxx(XT1955DL))
2
Motorola moto g(7) optimo maxx(XT1955DL) (moto g(7) supra)
2
Motorola moto g(7) optimo maxx(XT1955DL) (moto g(7) power)
2
Motorola moto g(7) plus (Moto G7 Plus)
2
Motorola moto g(7) plus (REVVLRY+)
3
Motorola moto g(7) plus (REVVLRY+)
3
Motorola moto g(7) plus (XT1965-6)
1
Motorola moto g(7) plus (moto g(7) plus)
3
Motorola moto g(7) plus (moto g(7) plus)
3
Motorola moto g(7) power (moto g(7) power)
2
Motorola moto g(7) power (moto g(7) power)
2
Motorola moto g(8) play (moto g(8) play)
2
Motorola moto g(8) play (motorola g8play)
2
Motorola moto g(8) play (motorola one macro)
2
Motorola moto g(8) plus (motorola one vision plus)
2
Motorola moto g(8) plus (moto g(8) plus)
2
Motorola moto g(8) plus (moto g(8) plus)
2
Motorola moto g(8) power (moto g8 power)
4
Motorola moto g(8) power (moto g(8) power)
6
Motorola moto g(9) (moto g(9))
2
Motorola moto g(9) (moto g(9) play)
2
Motorola moto g(9) plus
6
Motorola moto g(10) (moto g(10) power)
2
Motorola moto g(10) (moto g(10))
2
Motorola moto g(30)
2
Motorola moto g(50) (moto g(50))
2
Motorola moto g(50) (moto g(50))
2
Motorola moto g(50) (moto g(50))
1
Motorola moto g(50) (moto g(50))
2
Motorola moto g(50) (motorola edge plus)
2
Motorola moto g(50) (moto g(50))
2
Motorola moto g(50) 5G
2
Motorola moto g(50) 5G
2
Motorola moto g(60) (moto g(40) fusion)
2
Motorola moto g(60) (moto g(60))
2
Motorola moto g(60)s (moto g(60)s)
2
Motorola moto g(60)s (motorola)
2
Motorola moto g(100) (XT2125-4)
2
Motorola moto g(100) (moto g(100))
2
Motorola moto g(100) (Motorola Edge S)
6
Motorola MotoG3
2
Motorola Moto G4 Play (Moto G Play)
2
Motorola Moto G4 Play (XT1609)
2
Motorola Moto G4 Play (GM1917)
1
Motorola Moto G4 Play (Moto G Play)
2
Motorola Moto G 4G (XT1045)
2
Motorola Moto G 4G (XT1040)
2
Motorola Moto G 4G (2nd gen) (XT1072)
2
Motorola Moto G5 (XT1676)
2
Motorola Moto G5 (XT1672)
2
Motorola Moto G5 Plus (XT1687)
2
Motorola Moto G5 Plus (XT1686)
1
Motorola Moto G5 Plus (XT1685)
1
Motorola moto g 5G (motorola one 5G ace)
6
Motorola moto g 5G (moto g 5G)
2
Motorola moto g 5G (2022) (moto g 5G (2022))
1
Motorola moto g 5G plus (motorola one 5G UW)
2
Motorola moto g 5G plus (motorola one 5G)
2
Motorola moto g 5G plus (moto g 5G plus)
2
Motorola Moto G5S (XT1799-2)
2
Motorola Moto G5S (XT1790)
2
Motorola Moto G5S Plus (XT1805)
2
Motorola Moto G5S Plus (XT1805)
1
Motorola moto g22
2
Motorola moto g31 (moto g31)
2
Motorola moto g31 (motorola)
2
Motorola moto g41 (moto g41)
2
Motorola moto g41 (motorola)
2
Motorola Moto G50 (XT2137-2)
2
Motorola moto g51 (moto g51 5G)
2
Motorola moto g51 (moto g(50))
1
Motorola moto g52j 5G (moto g52j 5G)
1
Motorola moto g71 5G (moto g(50))
1
Motorola moto g71 5G (moto g71 5G)
2
Motorola moto g200 5G (motorola edge 20 pro)
2
Motorola moto g200 5G (XT2175-2)
2
Motorola moto g200 5G (motorola edge plus)
2
Motorola moto g200 5G (moto g200 5G)
2
Motorola Moto G 2014 (Moto G 2014)
1
Motorola moto g fast (moto g(8))
5
Motorola moto g fast (moto g fast)
2
Motorola moto g play (2021) (moto g play (2021))
2
Motorola moto g play (2021) (moto g play (XT2093DL))
2
Motorola moto g play (2021) (moto E)
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G (5) Plus)
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (XT1680))
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (XT1680)
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G (5) Plus)
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus)
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (XT1687))
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (XT1686))
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (XT1683))
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (XT1681))
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (XT1685))
2
Motorola Moto G Plus (5th Gen) (Moto G5 Plus (000000000000000))
1
Motorola moto g power (moto g power)
2
Motorola moto g power (moto g power (XT2041DL))
2
Motorola moto g power (2021)
2
Motorola moto g power (2022) (motorola g power)
2
Motorola moto g power (2022) (moto g power (2022))
2
Motorola moto g pro
2
Motorola moto g pure (moto g pure)
2
Motorola moto g pure (moto g pure)
2
Motorola moto g pure (motorola)
2
Motorola moto g stylus
2
Motorola moto g stylus (2021) (moto g stylus (2021))
6
Motorola moto g stylus (2021) (moto g stylus (XT2115DL))
2
Motorola moto g stylus (2022) (motorola)
2
Motorola moto g stylus (2022) (moto g stylus (2022))
1
Motorola moto g stylus 5G (moto g stylus 5G)
2
Motorola moto g stylus 5G (moto g(6))
2
Motorola moto g stylus 5G (2022) (moto g stylus 5G (2022))
1
Motorola Moto G Turbo Edition
2
Motorola Moto G with 4G LTE (2nd Gen) (Moto G 2014 LTE)
2
Motorola Moto G with 4G LTE (2nd Gen) (Moto G 2014 LTE)
2
Motorola Moto G with 4G LTE (2nd Gen) (XT1078)
2
Motorola Moto M (XT1663)
2
Motorola Moto M (XT1662)
2
Motorola Moto Maxx (XT1225)
2
Motorola Moto MAXX
2
Motorola moto P30 NOTE (Motorola One Power)
2
Motorola moto P30 NOTE (One Power)
2
Motorola moto P30 NOTE (XT1942-1)
2
Motorola moto p30 play
3
Motorola motorola edge (moto g(7) play)
1
Motorola motorola edge (motorola edge)
2
Motorola motorola edge (2021) (motorola edge (2021))
2
Motorola motorola edge (2021) (motorola edge 5G UW (2021))
2
Motorola motorola edge 20 (XT2143-1)
2
Motorola motorola edge 20 (motorola edge plus)
2
Motorola motorola edge 20 (motorola edge 20)
2
Motorola motorola edge 20 (ASUS_X00QD)
2
Motorola motorola edge 20 fusion (motorola edge 20 lite)
2
Motorola motorola edge 20 fusion (motorola)
1
Motorola motorola edge 20 fusion (motorola edge 20 fusion)
2
Motorola motorola edge 20 pro (XT2153-1)
2
Motorola motorola edge 20 pro (motorola edge 20 pro)
2
Motorola motorola edge 20 pro (moto g(100))
2
Motorola motorola edge 30 pro (motorola edge plus)
2
Motorola motorola edge 30 pro (motorola edge 30 pro)
2
Motorola motorola edge plus
2
Motorola Motorola one
2
Motorola motorola one 5G UW ace (motorola one 5G UW ace)
2
Motorola motorola one 5G UW ace (motorola one 5G ace)
1
Motorola motorola one action (motorola one action)
2
Motorola motorola one action (motorola one action)
2
Motorola motorola one action (One Action)
2
Motorola motorola one fusion (motorola one fusion)
2
Motorola motorola one fusion (motorola one)
2
Motorola motorola one fusion+ (Motorola One Fusion+)
8
Motorola motorola one fusion+ (motorola one fusion +)
2
Motorola motorola one hyper (motorola one hyper)
2
Motorola motorola one hyper (ASUS_X00QD)
1
Motorola motorola one power (moto x4)
2
Motorola motorola one power (motorola one power)
2
Motorola motorola one vision (unknown)
2
Motorola motorola one vision (motorola one vision)
2
Motorola Motorola One Vision
1
Motorola motorola one zoom
2
Motorola motorola p50 (XT1970-5)
2
Motorola motorola p50 (One Vision)
2
Motorola motorola p50 (motorola one vision)
1
Motorola motorola razr
2
Motorola Moto X (Moto X)
2
Motorola Moto X (Moto X)
1
Motorola Moto X (2nd Gen)
2
Motorola Moto X (2nd Gen)
2
Motorola Moto X (2nd Gen)
2
Motorola Moto X (2nd Gen)
2
Motorola Moto X (2nd Gen)
2
Motorola Moto X (4) (GM1917)
2
Motorola Moto X (4) (moto x4)
3
Motorola Moto X (4) (moto x4)
2
Motorola moto x5 (moto x5)
1
Motorola Moto X Force (XT1581)
2
Motorola Moto X Force (XT1580)
2
Motorola Moto X Force (XT1580)
2
Motorola Moto X Play (XT1563)
2
Motorola Moto X Play (XT1563)
2
Motorola Moto X Play (Moto X Play)
2
Motorola Moto X Play (XT1562)
2
Motorola Moto X Play (XT1564)
2
Motorola Moto X Play (XT1562)
2
Motorola Moto X Style (XT1575)
2
Motorola Moto X Style (XT1572)
2
Motorola Moto X Style (XT1572)
2
Motorola Moto Z
2
Motorola Moto Z
2
Motorola Moto Z (2) Force (LG V30 ThinQ)
2
Motorola Moto Z (2) Force (Moto Z2)
3
Motorola Moto Z (2) Force (Moto Z (2))
2
Motorola Moto Z (2) Play (SM-G965F)
2
Motorola Moto Z (2) Play (Moto Z2 Force)
2
Motorola Moto Z (2) Play (Moto Z2 Play)
2
Motorola Moto Z(3) (XT1929-15)
2
Motorola Moto Z(3) (moto z3)
2
Motorola Moto Z2 Force
2
Motorola Moto Z2 Play (XT1710-02)
2
Motorola moto z3 play (Moto Z3 Play)
3
Motorola moto z3 play (moto g7 plus)
2
Motorola moto z4
2
Motorola Moto Z Play (XT1635-01)
2
Motorola Moto Z Play (XT1635-02)
2
Motorola Nexus 6 (Nexus 6)
2
Motorola Nexus 6 (Moto X Pro)
2
Motorola P30 (XT1943-1)
2
Motorola Photon
2
Motorola TBD (moto e40)
5
Motorola TBD (Lenovo K14 Plus)
2
Motorola Treble
2
Motorola XOOM
1
Motorola XT1802 (XT1802)
2
Motorola XT2071-4 (motorola razr 5G)
2
Motorola XT2071-4 (motorola razr (2020))
2
icon

Data Disclaimer

The data on this database is provided "as is", and FGAE assumes no responsibility for errors or omissions. The User assumes the entire risk associated with its use of these data. FGAE shall not be held liable for any use or misuse of the data described and/or contained herein. The User bears all responsibility in determining whether these data are fit for the User's intended use.

arrow-up icon